11/17/14

SKIN DEEP

PHOTOS by MARKUS&KOALA
MODELS: EMMA MCVEY & ARTURO ALCALA with ELITE MIAMI

THE ONLY 2

PHOTOS by MARKUS&KOALA
MODELS: EMMA MCVEY & ARTURO ALCALA with ELITE MIAMI

THE ONLY 1

PHOTOS by MARKUS&KOALA
MODEL: IRINA C. with ELITE MIAMI

AMBER ALERT

PHOTOS by MARKUS&KOALA
MODEL: IRINA C. with ELITE MIAMI

WASHED UP

 PHOTOS by MARKUS&KOALA
MODELS: EMMA MCVEY & ARTURO ALCALA with ELITE MIAMI

RED CHUCKS & ROOFTOPS

PHOTOS by MARKUS&KOALA
MODEL: IRINA CHIGANAEVA with ELITE MIAMI